Flerbrukshall Holtebrekk

Ostmarka_1

Oppdragsgiver: Stfitelsen Holtebrekkk
Utført: 2003-2009


Om prosjektet:

Bygging av flerbrukshall og barnehage ved Steinerskolen i Hurum er et prosjekt som har strukket seg over flere år, fra reguleringsplan ble utarbeidet, gjennom utallige faser  til vi var prosjektleder for siste byggetrinn med selve hallen. Det har blitt et praktbygg som skolen med rette er stolt av. Siste byggetrinn med scene er under planlegging. Plassering av et så stort bygg med infrastruktur i landskapet var landskapsarkitektens utfordring. Dessverre var det ikke en krone igjen til utomhusarbeider, men det får gå seg til etterhvert.. Gleden og viljen til å bygge tross økonomiske utfordringer har vært enormt inspirerende og fått alle parter til å yte sitt beste. 

Hallen er finanisert med spillemidler fra Buskerud fylke. Arkitekt: Baard E. Hoff Romstudio. Entreprenør:  Bjørndal & Sesseng Byggmesterforretning AS

Steinerskolen i Hurum

Cultura sparebank, et etisk alternativ


thumb_Ostmarka_2
thumb_Ostmarka_3
thumb_Ostmarka_4

DosPuntos Design | Rediger