Idrettsanlegg og fritidsaktiviteter

Det foregår en spennende utvikling med større vekt på flerbruk, multianlegg, nærmiljøanlegg, utvikling av skoleanlegg til aktivitetssoner osv.  Dette er et morsomt arbeidsområde, og en stor glede å se når mange små og store utfolder seg i et anlegg vi har vært med på å utforme. Spillemidler fra fylke og kommune er viktige hjelpemidler for å gjøre gjennomføringen mulig når en skole, idrettslag eller interessegruppe har ønsker om å realisere et aktivitetsanlegg. Vi har lang erfaring i å bistå ved søknader om spillemidler til både små og store anlegg.

Eksempler på anlegg vi har jobbet med i denne sammenheng, finanisert med spillemidler, nærmiljømidler eller forenklede spillemidler: Flerbrukshall på Holtebrekk,  Sole skog Idrettsanlegg i Vestby, dobbel sandvolleyballbane på Klokkarstua, helårsanlegg på Seimsåsen i Årdal, Jar-Stabekk Tennishall, nærmiljøanlegg ved flere skoler, klatreanlegg ved Tæruddalen borettslag,

thumb_DSC_5730_blur

DosPuntos Design | Rediger