Script support IE Browser

Informasjon

Om Haug Landskap

Merete Haug landskapsarkitekt MNLA startet egen virksomhet i 2005, etter flere års erfaring som prosjekterende landskapsarkitekt. Haug Landskap as ble opprettet i 2012. Merete Haug er daglig leder og saksbehandler. Arkitekt MNAL Johan Wagenheim er ansatt som assistent og IT-ansvarlig. I tillegg henter vi inn ekstra arbeidskraft ved behov, og har et godt samarbeid med ulike fagpersoner og firmaer med spesialkompetanse som supplerer vårt fagområde.

Vi arbeider med et vidt spekter av oppgaver fra detaljplanlegging til reguleringsplaner. Hovedtyngden av arbeidet vårt ligger for tiden på skolegårder, barnehager og boligområder, men vi har også oppdrag med blant annet idrettsanlegg, sykehjem og sansehager. Vi har sentral godkjenning klasse 2 og videreutdanning på UMB innen temaet Universell Utforming.

Firmaet holder til på Sætre i Hurum.

Kontoret bruker Autocad 2018/CIVIL 3D som prosjekteringsverktøy. I tillegg benyttes applikasjoner som støtteprogrammer (modulen AREALPLAN) til bl.a. reguleringsplaner. Vi kan eksportere planer til SOSI-format.

Alle filer lagres på sentral server, og det tas daglig backup av alle data.
Kvalitetssikringssystemet er basert på NPAs kvalitetssikringssystem MAKS, tilpasset kontorets behov.

HAUG LANDSKAP AS skal levere arbeider til sine oppdragsgivere som tilfredsstiller kundens krav og behov. Det legges vekt på å levere god kvalitet til rett tid og riktig pris. Firmaets rådgivning skal være i samsvar med de aktuelle gjeldende lover, forskrifter, standarder og spesifikasjoner.