Langerud Sykehjem sansehage

Langerud_illplan

 

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Utført: 2010

 

Om prosjektet:

 

Utfordringen lå i å lage om et smalt og skyggefullt areal langs byggets vestside til en hyggelig og spennende sansesti, først og fremst for demente beboere. I tillegg er arealet sterkt belagt med restriksjoner fra antikvariske myndigheter siden det ligger inntil et område med fornminner. Graving i grunnen er ikke tillatt. 

Vi har lykkes i å lage en 'rundtur', og plassere en oppholdsterrasse i enden av stien hvor det er litt sol på deler av dagen. 

Vannskulptur, katteskulpturer, stauder og blomstrende busker gir opplevelse og årstidsvariasjon til hagen. Rikelig med benker og oppslagstavler med 'ord for dagen' er delmål på veien. 

Prosjektet er nå fullført. Det finnes flere bilder på følgende sider:

 

http://www.noblad.no/nyheter/turid-apnet-sansehagen-1.6311525

http://www.omsorgsbygg.oslo.kommune.no/sykehjem/article175951-34400.html

 

DSC_0024
katt
skigard
flowform_stensund

DosPuntos Design | Rediger