Om Haug Landskap

Merete Haug landskapsarkitekt MNLA startet egen virksomhet i 2005, etter flere års erfaring som prosjekterende landskapsarkitekt. Firmaet består daglig av to personer, arkitekt MNAL Johan Wagenheim er ansatt som assistent og IT-ansvarlig. I tillegg henter vi inn ekstra arbeidskraft ved behov, og har et godt samarbeid med ulike fagpersoner og firmaer med spesialkompetanse som supplerer vårt fagområde.

Vi arbeider med et vidt spekter av oppgaver fra detaljplanlegging til reguleringsplaner. Hovedtyngden av arbeidet vårt ligger for tiden på skolegårder, barnehager og boligområder, men vi har også oppdrag med blant annet idrettsanlegg, sykehjem og sansehager. Vi har sentral godkjenning klasse 2 og videreutdanning på UMB innen temaet Universell Utforming.

Firmaet holder til i Hegdehaugsveien 24 i Oslo. Her sitter vi i kontorfellesskap med Aarstiderne arkitekter og med to andre landskapsarkitektkontorer, Remark ! Landskap AS, og bar bakke landskapsarkitekter as. Samarbeidet vårt spenner fra gjensidig kvalitetssikring, kunnskapsutveksling og idédugnader, til fastere samarbeid om større prosjekter etter behov.
Hjemmekontoret på Sætre i Hurum er en god avlastning for å slippe reiseveien til byen hver dag, og ved arbeid med lokale prosjekter.

Kontoret bruker Autocad 2013/CIVIL 3D som prosjekteringsverktøy. I tillegg benyttes applikasjoner som støtteprogrammer (modulen AREALPLAN) til bl.a. reguleringsplaner. Vi kan eksportere planer til SOSI-format.
Beskrivelsestekster utarbeides i henhold til siste gjeldende utgave av NS 3420 og NS 3421, og utføres i programmet Focus Anbud.
Alle filer lagres på sentral server driftet av Intility AS, og det tas daglig backup av alle data.
Kvalitetssikringssystemet er basert på NPAs kvalitetssikringssystem MAKS, tilpasset kontorets behov.

Firmaet MERETE HAUG LANDSKAPSARKITEKT MNLA skal levere arbeider til sine oppdragsgivere som tilfredsstiller kundens krav og behov. Det legges vekt på å levere god kvalitet til rett tid og riktig pris. Firmaets rådgivning skal være i samsvar med de aktuelle gjeldende lover, forskrifter, standarder og spesifikasjoner.

DosPuntos Design | Rediger