Oslo-skolene

Oslo kommune har satt fokus på utvikling avaktivitetsanleggene i skolegården og ruster systematisk opp et antall skolegårder årlig.

Kommunen utlyste konkurranse om utforming, levering og bygging av anlegg for aktivitet og samvær, og gjennomfører minikonkurranser for hver skolegård.

Når prosessen starter opp ved hver skole opprettes en prosjektgruppe som består av rektor, vaktmester, elevråd, SFO og FAU. Disse er også med på å evaluere forslagene og utarbeide en felles innstilling. Utvalgskriteriene er pris 40%, funksjonalitet 40% og driftssikkerhet 20%. Skolens ønsker tillegges stor vekt ved valg av løsning.

Prosjektenes omfang spenner fra utskifting av enkeltapparater til opprustning av større miljøer i skolegården. Gjennomføringsfasen er kort og målrettet.

Konkurransesituasjonen har gitt en kompetanseheving hos alle parter, både hos bestiller, planleggere, leverandører og utførende. Det tas i større grad i bruk anlegg som er godkjent for nærmiljøtilskudd. Dette skal komme skolen og elevene til gode.

Undervisningsbygg Oslo KF, om skolens uteområder

thumb_DSC_5721thumb_DSC_5730_blur

 

 

Her er noen av prosjektene:


 

uranienborg1 Uranienborg skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Planleggere: Aktiv Arena AS og Haug Landskap
Lekeutstyr: Clausen og Heyerdahl AS
Utført: Juni 2010

Om prosjektet:

Hele lekeplassen for småklassene og SFO ble totalrenovert som multianlegg med ballmiljø, klatremiljø, turnmiljø, huskemiljø, scene og sandlek. Grusplassen ble erstattet med faste dekker, men en stor sandkasse ble etablert rundt tuntreet. Klatreveggen med aktivitetsanlegg har blitt trekkplasteret for de mest aktive, men turnanlegget i sydhjørnet utfordrer øvelse av ferdigheter. Et kompakt anlegg på liten plass.

Utomhusplan
thumb_uranienborg2
thumb_uranienborg3

thumb_uranienborg5thumb_uranienborg4

 


 

 

Tveita skole

Tveita skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Planleggere: Aktiv Arena AS og Haug Landskap
Lekeutstyr: Clausen og Heyerdahl AS
Utført: 2010

Om prosjektet:

Hele lekeplassen for småklassene og SFO ble totalrenovert som multianlegg med ballmiljø, klatremiljø, turnmiljø, huskemiljø, scene og sandlek. Grusplassen ble erstattet med faste dekker, men en stor sandkasse ble etablert rundt tuntreet. Klatreveggen med aktivitetsanlegg har blitt trekkplasteret for de mest aktive, men turnanlegget i sydhjørnet utfordrer øvelse av ferdigheter. Et kompakt anlegg på liten plass.

 

thumb_tveita1
thumb_tveita3
thumb_tveita4

thumb_tveita5

 


 

 

lysejordet_3

Lysejordet skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Planleggere: Aktiv Arena AS og Haug Landskap
Lekeutstyr: Clausen og Heyerdahl AS
Utført: 2010

Om prosjektet:

Hele lekeplassen for småklassene og SFO ble totalrenovert som multianlegg med ballmiljø, klatremiljø, turnmiljø, huskemiljø, scene og sandlek. Grusplassen ble erstattet med faste dekker, men en stor sandkasse ble etablert rundt tuntreet. Klatreveggen med aktivitetsanlegg har blitt trekkplasteret for de mest aktive, men turnanlegget i sydhjørnet utfordrer øvelse av ferdigheter. Et kompakt anlegg på liten plass.

Lekeplasshelten Harald Myhre

thumb_lysejordet_1
thumb_lysejordet_2

 

DosPuntos Design | Rediger