Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Askeladden Steinerbarnehage

Oppdragsgiver: Stiftelsen Askeladden Steinerbarnehage, Utført: 2003-09

Om prosjektet:

Askeladden Steinerbarnehage er resultat av en lang prosess med å finne optimal plassering, tomtegrense og disponering av eiendommen for en barnehage som er svært opptatt av gode og trivelige lekearealer. Vi lagde solanalyser, stakk ut tomtegrense, utarbeidet reguleringsplan og fulgte opp byggeprosessen på stedet. En svært viktig premiss var å ta vare på fine naturarealer, og skjerme disse for inngrep i byggeperioden.

Barnas behov har vært styrende for formgivning ute og inne. Barnehagen har fra første stund vært aktivt med i planleggingen og utformingen, og vedlikeholder og videreutvikler utearealet kontinuerlig.

Arkitekt for bygget er Baard E. Hoff, arkitekt MNAL. Smijernsporten er formgitt og utført av John Paul Bould, Ekelund Smed.

thumb_DSC_0206thumb_CIMG2455thumb_CIMG2484thumb_CIMG2456