Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Nordberg terrasse

Oppdragsgiver: NCC Construction AS, Utført: 2007

Om prosjektet:

Utomhusareal for boliger i Oslo, i alt vesentlig anlagt på betongdekke over garasjekjeller. Stigningsforhold på sidearealer var en stor utfordring. 

Artikkel i Byggeindustrien

nordberg_1nordberg_3nordberg_4