Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Tursti på Bygdøy

Oppdragsgiver: Statsbygg, Utført: 2007

Om prosjektet:

Tursti med universell utforming til Tsunamimonument i Kongeskogen på Bygdøy. Stien går gjennom et sårbart område med sterke verneinteresser, og både antikvariske, arkeologiske og botaniske fagfolk ble involvert i planleggingen. Valg av stitrase, oppbygging av grusdekket og valg av grustype ble gjort med stor varsomhet, og stien ser i dag ut som om den har ligget der bestandig.