Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Flerbrukshall Holtebrekk

Oppdragsgiver: Stfitelsen Holtebrekkk, Utført: 2003-2009

Om prosjektet:

Bygging av flerbrukshall og barnehage ved Steinerskolen i Hurum er et prosjekt som har strukket seg over flere år, fra reguleringsplan ble utarbeidet, gjennom utallige faser  til vi var prosjektleder for siste byggetrinn med selve hallen. Det har blitt et praktbygg som skolen med rette er stolt av. Siste byggetrinn med scene er under planlegging. Plassering av et så stort bygg med infrastruktur i landskapet var landskapsarkitektens utfordring. Dessverre var det ikke en krone igjen til utomhusarbeider, men det får gå seg til etterhvert.. Gleden og viljen til å bygge tross økonomiske utfordringer har vært enormt inspirerende og fått alle parter til å yte sitt beste. 

Hallen er finanisert med spillemidler fra Buskerud fylke. Arkitekt: Baard E. Hoff Romstudio. Entreprenør:  Bjørndal & Sesseng Byggmesterforretning AS.

Steinerskolen i Hurum

Cultura sparebank, et etisk alternativ

thumb_Ostmarka_2 thumb_Ostmarka_3 thumb_Ostmarka_4