Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Oslo-skolene

Oslo kommune har satt fokus på utvikling avaktivitetsanleggene i skolegården og ruster systematisk opp et antall skolegårder årlig.

Undervisningsbygg Oslo KF utlyser konkurranse om utforming, levering og bygging av anlegg for aktivitet og samvær, og gjennomfører minikonkurranser for hver skolegård.

Prosjektenes omfang spenner fra mindre lekemiljøer til opprustning av større miljøer i skolegården. Gjennomføringsfasen er kort og målrettet.

Konkurransesituasjonen har gitt en kompetanseheving hos alle parter, både hos bestiller, planleggere, leverandører og utførende. Det tas i større grad i bruk anlegg som er godkjent for nærmiljøtilskudd. Dette skal komme skolen og elevene til gode.

Her er noen av prosjektene: 


 

uranienborg1 Uranienborg skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Planleggere: Aktiv Arena AS og Haug Landskap
Lekeutstyr: Clausen og Heyerdahl AS
Utført: Juni 2010

Om prosjektet:

Hele lekeplassen for småklassene og SFO ble totalrenovert som multianlegg med ballmiljø, klatremiljø, turnmiljø, huskemiljø, scene og sandlek. Grusplassen ble erstattet med faste dekker, men en stor sandkasse ble etablert rundt tuntreet. Klatreveggen med aktivitetsanlegg har blitt trekkplasteret for de mest aktive, men turnanlegget i sydhjørnet utfordrer øvelse av ferdigheter. Et kompakt anlegg på liten plass.

Utomhusplan
thumb_uranienborg2
thumb_uranienborg3

thumb_uranienborg5 thumb_uranienborg4

 


 

 

Tveita skole

Tveita skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Planleggere: Aktiv Arena AS og Haug Landskap
Lekeutstyr: Clausen og Heyerdahl AS
Utført: 2010

Om prosjektet:

Hele lekeplassen for småklassene og SFO ble totalrenovert som multianlegg med ballmiljø, klatremiljø, turnmiljø, huskemiljø, scene og sandlek. Grusplassen ble erstattet med faste dekker, men en stor sandkasse ble etablert rundt tuntreet. Klatreveggen med aktivitetsanlegg har blitt trekkplasteret for de mest aktive, men turnanlegget i sydhjørnet utfordrer øvelse av ferdigheter. Et kompakt anlegg på liten plass.

 

thumb_tveita1
thumb_tveita3
thumb_tveita4

thumb_tveita5

 


 

 

lysejordet_3

Lysejordet skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Planleggere: Aktiv Arena AS og Haug Landskap
Lekeutstyr: Clausen og Heyerdahl AS
Utført: 2010

Om prosjektet:

Hele lekeplassen for småklassene og SFO ble totalrenovert som multianlegg med ballmiljø, klatremiljø, turnmiljø, huskemiljø, scene og sandlek. Grusplassen ble erstattet med faste dekker, men en stor sandkasse ble etablert rundt tuntreet. Klatreveggen med aktivitetsanlegg har blitt trekkplasteret for de mest aktive, men turnanlegget i sydhjørnet utfordrer øvelse av ferdigheter. Et kompakt anlegg på liten plass.

 

Lekeplasshelten Harald Myhre

thumb_lysejordet_1
thumb_lysejordet_2