Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Capralhaugen

Oppdragsgiver: Bærum kommune, Utført: 2010 - 2011

Om prosjektet:

Capralhaugen sykehjem er under opprusting, og parken omkring sykehjemmet gjennomgår en restaurering og ansiktsløftning samtidig. Ved hovedinngangen skal det opparbeides en trivelig hageflekk med stauder og blomstrende trær og busker, for å gjøre det attraktivt for både beboere, ansatte og besøkende å ta turen ut i frisk luft. 

Prosjektet er nå fullført, og resultatet er publisert på Bygg.no.

Arkitekter for ombyggingen er Planforum arkitekter AS.

209-11_Capralhaugen_sykehjem