Script support IE Browser

Prosjekter & Portfølje

Langerud Sykehjem sansehage

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF, Utført: 2010

Om prosjektet:

Utfordringen lå i å lage om et smalt og skyggefullt areal langs byggets vestside til en hyggelig og spennende sansesti, først og fremst for demente beboere. I tillegg er arealet sterkt belagt med restriksjoner fra antikvariske myndigheter siden det ligger inntil et område med fornminner. Graving i grunnen er ikke tillatt. 

Vi har lykkes i å lage en 'rundtur', og plassere en oppholdsterrasse i enden av stien hvor det er litt sol på deler av dagen. 

Vannskulptur, katteskulpturer, stauder og blomstrende busker gir opplevelse og årstidsvariasjon til hagen. Rikelig med benker og oppslagstavler med 'ord for dagen' er delmål på veien. 

Prosjektet er nå fullført. Det finnes flere bilder på følgende sider:

http://www.noblad.no/nyheter/turid-apnet-sansehagen-1.6311525

http://www.omsorgsbygg.oslo.kommune.no/sykehjem/article175951-34400.html

DSC_0024kattskigardflowform_stensund